"> آرزو بی دست – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره آرزو بی دست

  • مدرک تحصیلی دیپلم
  • سن 18 - 22 سال
  • جنسیت مونث

مهارت ها

تحصیلات

سابقه

  • - حاضر

    تکنسین داروخانه

    در داروخانه شبانه روزی امیر ذهنی به مدت ۳ ماه کار کرده ام