"> آرش زیوی – متخصصین حوزه دارو کشور

تحصیلات

 • ۱۳۸۵
  هنرستان انقلاب اسلامی

  دیپلم

  معدل ۱۶

 • ۱۳۸۹
  دانشگاه آزاد تهران غرب

  کاردانی

  رشته حسابداری معدل ۱۶.۵

 • ۱۳۹۱
  دانشگاه تاکستان قزوین

  کارشناسی

  رشته حسابداری معدل ۱۵.۳۶

سابقه

 • دروس مهر پارسی

  حسابدار

  انجام امور حسابدار

 • موسسه حسابرسی دل آرام

  حسابدار و حسابرس

  انجام کلیه امور حسابداری و حسابرسی

 • - حاضر
  موسسه حسابرسی کوشامنش

  حسابرس

  انجام کلیه امور حسابرسی و ارائه خدمات مالی به شرکتها و تهیه صورتهای مالی و بهای تمام شده کالای فروش رفته

تخصص

تهیه صورتهای مالی
تهیه بودجه