"> اتنا شریفی راد – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره اتنا شریفی راد

  • مدرک تحصیلی دکترا
  • سن 33 - 37 سال
  • جنسیت مونث

توضیحات

تحصیلات

سابقه

  • - حاضر
    دانشگاه علوم مشهد

    پژوهش

تخصص

پژوهشگر

نمونه کارها

افتخارات و جوایز