"> اتنا شریفی راد – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره اتنا شریفی راد

 • مدرک تحصیلی دکترا
 • سن 33 - 37 سال
 • جنسیت مونث

مهارت ها

تحصیلات

 • ۱۳۹۸
  دانشکده علوم

  پژوهشگر

  دانشجوی post doc

سابقه

 • - حاضر
  دانشکده علوم

  پژوهشگر

  مشغول به انجام پروژه های تحقیقاتی

تخصص

ازمایشگاه ساخت دارو

افتخارات و جوایز

 • ۲۰۱۵-۲۰۲۰

  پژوهشی

  دارای ۱۲ مقاله پژوهشی چاپ شده در ژورنال های امریکایی با ایمپکت بالای ۳