"> اميد سيدي – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره امید سیدی

مهارت ها

تحصیلات

  • 1391
    دبيرستان صلاح الدين ايولي

    ديپلم

سابقه

تخصص

رانندگي .حسابداري .فروشندگي.