"> امیرحسین سرکار – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره امیرحسین سرکار

  • مدرک تحصیلی دکترا
  • سن 23 - 27 سال
  • جنسیت مذکر

مهارت ها

تحصیلات

سابقه