"> بابک الیاسی فر – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره بابک الیاسی فر

  • مدرک تحصیلی دکترا
  • سن 33 - 37 سال
  • جنسیت مذکر