"> بهزاد رضایی جدیدی – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره بهزاد رضایی جدیدی

  • مدرک تحصیلی ارشد
  • سن 28 - 32 سال
  • جنسیت مذکر

تحصیلات

تخصص

آشنایی به نرم افزار اکسل
آشنایی به سیستم سپیدار
آشنایی به hse و کنترل کیفیت