"> بهزاد پیری – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره بهزاد پیری

  • مدرک تحصیلی کارشناسی
  • سن 23 - 27 سال
  • جنسیت مذکر

تخصص

مهارت کامپیوتر
نرم افزار حسابداری
فوریت پزشکی