"> تکتم افروغ – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره تکتم افروغ

  • مدرک تحصیلی دکترا
  • سن 28 - 32 سال
  • جنسیت مونث