"> حامد حسنوند – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره حامد حسنوند

  • مدرک تحصیلی ارشد
  • سن 28 - 32 سال
  • جنسیت مذکر

توضیحات

کارشناس ارشد سم شناسی از دانشگاه علوم دارو تهران

دارای سابقه کار 4ساله

09308736027