"> حسین سپاسی شمالی – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره حسین سپاسی شمالی

  • مدرک تحصیلی کارشناسی
  • سن 33 - 37 سال
  • جنسیت مذکر