"> حسین کارگر – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره حسین کارگر

  • مدرک تحصیلی کاردانی
  • سن 23 - 27 سال
  • جنسیت مذکر

توضیحات

فرزند آزاده وجانباز25%

تحصیلات

سابقه

تخصص

آشپزی وکمک آشپزی،تخته کار گوشت ومرغ ،قصابی

افتخارات و جوایز