"> حمید رضا هاشمی – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره حمید رضا هاشمی

  • مدرک تحصیلی دیپلم
  • سن 53 - 57 سال
  • جنسیت مذکر

تحصیلات

سابقه