"> رامین کارآگاه – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره رامین کارآگاه

  • مدرک تحصیلی ارشد
  • سن 38 - 42 سال
  • جنسیت مذکر

تحصیلات

سابقه

تخصص

کامپیوتر (ICDL)
زبان انگلیسی