"> رضا معبودی – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره رضا معبودی

  • مدرک تحصیلی کارشناسی
  • سن 28 - 32 سال
  • جنسیت مذکر

تحصیلات

سابقه

تخصص

کامپوتر
زبان انگلیسی