"> زیبا اسدپور – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره زیبا اسدپور

  • مدرک تحصیلی کارشناسی
  • سن 28 - 32 سال
  • جنسیت مونث

توضیحات

بنده دارای مدرک تکنسین داروخانه از جهاد دانشگاهی میباشم