"> سارا مخلصی – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره سارا مخلصی

  • مدرک تحصیلی کارشناسی
  • سن 28 - 32 سال
  • جنسیت مونث

توضیحات

Medical Representative for products of women and children

تحصیلات