"> سعید بایراملو – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره سعید بایراملو

  • مدرک تحصیلی دیپلم
  • سن 28 - 32 سال
  • جنسیت مذکر

مهارت ها

تحصیلات