"> سعید ملک پور – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره سعید ملک پور

  • مدرک تحصیلی دیپلم
  • سن 28 - 32 سال
  • جنسیت مذکر

مهارت ها

تحصیلات

  • ۱۳۸۷
    رجایی

    برق

    دیپلم

سابقه