"> سپیده نجفوند دریکوندی – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره سپیده نجفوند دریکوندی

تحصیلات

سابقه

تخصص

ساخت کاتالیزورهای جدید و مورد استفاده در تبدیلات شیمیایی، ساخت مواد متخلخل و کاربردی