"> سیدسیامک موسوی فلاح – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره سیدسیامک موسوی فلاح

  • مدرک تحصیلی کارشناسی
  • سن 33 - 37 سال
  • جنسیت مذکر

تحصیلات

سابقه

تخصص

کامپیوتر - نرم افزارهلو - همکاران سیستم - اکسل و ورد