"> سیده فاطمه حسینی – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره سیده فاطمه حسینی

  • مدرک تحصیلی کارشناسی
  • سن 33 - 37 سال
  • جنسیت مونث

تحصیلات

سابقه

  • داروسازی خوارزمی

    کارشناس تضمین کیفیت

    سابقه کار در واحد تضمین کیفیت داروسازی خوارزمی-ساقه کار در واحد ایزو داروسازی خوارزمی- سابقه کار در پخش دارویی ممتاز

تخصص

دوره اموزشی ممیزی داخلی-دوره اموزشی سیستم مسقرiso9001- دوره اموزشی GSP&GDP-دوره اموزشی مستندسازی -دوره اموزشی ریسک