"> سید الاهدین تقدیسی – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره سید الاهدین تقدیسی

  • مدرک تحصیلی کارشناسی
  • سن 48 - 52 سال
  • جنسیت مذکر

مهارت ها

تحصیلات