"> سینا گلعلی زاده – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره سینا گلعلی زاده

  • مدرک تحصیلی ارشد
  • سن 28 - 32 سال
  • جنسیت مذکر

مهارت ها

تحصیلات

سابقه

تخصص

کامپیوتر-زبان انگلیسی- آشنا به امور قواعد و تجهیزات آزمایشگاه

افتخارات و جوایز

  • 1399

    HSE - waste management

    ارتقای رتبه HSE و waste management واحد QC توسط اینجانب از رتبه دهم به صدر از بین 17 واحده موجود در شرکت و تداوم آن.