"> شاهین امینی ملکی – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره شاهین امینی ملکی

 • مدرک تحصیلی دیپلم
 • سن 28 - 32 سال
 • جنسیت مذکر

مهارت ها

تحصیلات

 • ۱۳۸۵
  دبیرستان مطهری

  دیپلم

  دانشجوی انصرافی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات

سابقه

 • - حاضر
  داروخانه

  تکنسین داروخانه

  به عنوان تکنسین داروخانه و انباردار در داروخانه مشغول بوده ام.