"> شقايق عباسي – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره شقایق عباسی

  • مدرک تحصیلی کارشناسی
  • سن 23 - 27 سال
  • جنسیت مونث

تحصیلات

  • 93
    دانشگاه ازاد اسلامي واحد تهران جنوب

    شيمي كاربردي

    اواخر سال 98 فارغ التحصيل شدم