"> شمیم قراگزلو – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره شمیم قراگزلو

  • مدرک تحصیلی ارشد
  • سن 28 - 32 سال
  • جنسیت مونث

مهارت ها

تخصص

آنالیز و تحلیل آماری