"> شهاب محتشمیان – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره شهاب محتشمیان

  • مدرک تحصیلی ارشد
  • سن 23 - 27 سال
  • جنسیت مذکر

مهارت ها

تحصیلات

سابقه

تخصص

سنتز آزمایشگاهی نانوداروها
طراحی آزمایش
طراحی بیوراکتور

افتخارات و جوایز