"> شیما کریمی – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره شیما کریمی

  • مدرک تحصیلی کارشناسی
  • سن 33 - 37 سال
  • جنسیت مونث

تحصیلات

سابقه