"> صابر حق شناس – متخصصین حوزه دارو کشور

تحصیلات

سابقه

تخصص

سیستمهای کامپیوتری،موبایل،ماهواره ای و داروشناسي

نمونه کارها

افتخارات و جوایز