"> صدیقه متولی – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره صدیقه متولی

  • مدرک تحصیلی ارشد
  • سن 28 - 32 سال
  • جنسیت مونث

توضیحات

علاقمند به کارهای تحقیقاتی بیولوژی.

دارای روحیه یکار تیمی

منظم و مسئولیت پذیر.