"> عباس حسن زاده – متخصصین حوزه دارو کشور

تحصیلات

  • ۱۳۷۶
    هنرستان شهیدجعفری

    دیپلم

    درچندشرکت بازاریاب بودم بیش از۱۲سال سابقه بازاریابی موادغذایی و بهداشتی دارم

تخصص

کشت گلخانه ای
کشت گلخانه