"> عباس شیرزاد مقدم – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره عباس شیرزاد مقدم

  • مدرک تحصیلی کارشناسی
  • سن 38 - 42 سال
  • جنسیت مذکر

مهارت ها

تحصیلات

سابقه

تخصص

انبار و توزیع