"> عباس غلامی – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره عباس غلامی

  • مدرک تحصیلی کارشناسی
  • سن 43 - 47 سال
  • جنسیت مذکر

توضیحات

سابقه کار در شرکت داروسازی ثامن .بخش کنترل کیفی و کنترل کیفی حین تولید IPQC