"> عباس قانع پور – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره عباس قانع پور

  • مدرک تحصیلی کارشناسی
  • سن 48 - 52 سال
  • جنسیت مذکر

مهارت ها

تحصیلات

سابقه

تخصص

تسلط بر کار با سیستم های کروماتوگرافی صنعتی مانند Akta Process, Akta Pilot Bioprocess
تسلط بر انواع روشهای خالص سازی داروها
تسلط بر سیستم شکست سلولی / هموژنایزر
تسلط بر پکینگ رزینهای کروماتوگرافی و ارزیابی آنها
تسلط بر TFF روش تغلیظ و تعویض بافر محتوای دارویی
HSE و الزامات