"> علی بحیرائی – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره علی بحیرائی

  • مدرک تحصیلی کارشناسی
  • سن 23 - 27 سال
  • جنسیت مذکر

مهارت ها

تحصیلات

سابقه

تخصص

زبان انگلیسی
نقشه خوانی برق
بستن تابلو برق
تعمیر سنسورهای صنعتی
کاربری کامپیوتر در حد عالی