"> فاطمه ادیبی پور – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره فاطمه ادیبی پور

  • مدرک تحصیلی ارشد
  • سن 23 - 27 سال
  • جنسیت مونث

توضیحات

حداقل قانون کار

تحصیلات

سابقه

تخصص

تکنسین تخصصی داروسازی

نمونه کارها