"> فاطمه زهرا درویشی – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره فاطمه زهرا درویشی

  • مدرک تحصیلی دکترا
  • سن 28 - 32 سال
  • جنسیت مونث

توضیحات

اینجانب فاطمه زهرا درویشی دکتری سلولی و مولکولی دانشگاه شیراز هستم و بعلت شیوع کرونا دفاع پایان نامه ام کمی عقب افتاده است ولی کار تحقیقاتی و نوشتن رساله به پایان رسیده است.

 

 

تخصص

تکنیک های مولکولی
تکنیک های مهندسی ژنتیک
تکنیک های کلونینگ
تکنیک های کشت سلول
بیوانفورماتیک

افتخارات و جوایز