"> فرزانه السادات متفقی – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره فرزانه السادات متفقی

  • مدرک تحصیلی دکترا
  • سن 28 - 32 سال
  • جنسیت مونث

تحصیلات

تخصص

cell culture test