"> فرشته حسن زاده افروزی – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره فرشته حسن زاده افروزی

  • مدرک تحصیلی دکترا
  • سن 28 - 32 سال
  • جنسیت مونث

مهارت ها

تحصیلات

تخصص

کار آزمایشگاهی
تحقیقات و پژوهش سنتز ترکیبات آلی و پلیمری