"> فرشته کرمی – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره فرشته کرمی

  • مدرک تحصیلی ارشد
  • سن 28 - 32 سال
  • جنسیت مونث

تحصیلات

سابقه

تخصص

ICDL
نرم افزار حسابداری