"> فرناز دادفر – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره فرناز دادفر

مهارت ها

تحصیلات

 • 1399
  علوم و تحقیقات

  دکتری

  دکتری شیمی معدنی ، معدل 18/36

 • 1395
  علوم و تحقیقات

  کارشناسی ارشد

  شیمی معدنی با معدل 17/63 پایان نامه تحت حمایت سازمان نانو با عنوان سنتز و شناسایی نانو پودر اکسید اسپینل با فرمول LIMN2O4 با دو روش سل ژل و هیدروترمال