"> لیلا الهی – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره لیلا الهی

  • مدرک تحصیلی کارشناسی
  • سن 23 - 27 سال
  • جنسیت مونث

توضیحات

  1. خبرنگار -مدیرفروش-منشی-اپراتور تولید شرکت کروز-مهندس معمار -مسئول دفتر