"> لیلا پورهنگ – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره لیلا پورهنگ

 • مدرک تحصیلی ارشد
 • سن 33 - 37 سال
 • جنسیت مونث

توضیحات

اینجانب لیلا پورهنگ دارای 4 سال سابقه کار پژوهشی در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی کرج بعنوان کارشناس بخش ژنومیکس می باشم و در طی این مدت در پروژه های مختلف همکاری داشته ام.

مهارت ها

تحصیلات

 • 1385
  دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز

  کارشناسی

  اینجانب در سال 1389 از دانشگاه دولتی کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز ، در رشته اصلاح نباتات فارغ التحصیل شدم.

 • 1392
  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

  کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی

  اینجانب در سال 1392 در رشته بیوتکنولوژی کشاورزی با معدل 18/90 از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان فارغ التحصیل شدم.

سابقه

تخصص

گلونینگ ژن و توانایی انجام کلیه مراحل مربوط به آن شامل: واکنش PCRو الکتروفورز DNA ، واکنش Digestion و جدا¬سازی DNA از قطعات ژل LMP، واکنشLigation و آماده¬سازی سلول¬های شایسته، ترانسفورماسیون سلول¬های باکتریایی و گزینش کلنی¬ها¬ی مثبت واستخراج DNA¬ی پلاسمید، مهارت در ترانسفورماسیون سلولهای باکتریایی به روش الکتروپوراسیون و شوک حرارتی ، - مهارت در استخراج پلاسمید و استخراج DNA به روش دستی و توسط کیت
انجام کلیه مراحل مربوط به بیان پروتئین نوترکیب شامل: بهینه سازی القا بیان پروتئین نوترکیب توسط IPTG ، تهیه محتوای سلولی از باکتری ها و عملیات سونیکاسیون و تغلیظ پروتئین نوترکیب، الکتروفورز پروتئین در ژل آکریل آمید (SDS PAGE)، وسترن بلات
تخلیص پروتئین نوترکیب با ستونهای کروماتوگرافی
بهینه سازی کشت بافت وتهیه کلیه محیط کشت های مربوط به رشد بذر، کالوس زایی و باززایی گیاهان حاصل
کشت سوسپانسیون سلولهای گیاهی و تهیه لاین سلولی به روش cryopreservation
توانایی انتقال سازه های جدید به گیاه و تولید گیاهان ترانسژن

افتخارات و جوایز