"> مجید عباسی – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره مجید عباسی

  • مدرک تحصیلی دیپلم
  • سن 28 - 32 سال
  • جنسیت مذکر