"> محدثه پورکریمی – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره محدثه پورکریمی

  • مدرک تحصیلی ارشد
  • سن 28 - 32 سال
  • جنسیت مونث

توضیحات

مهارت ها

تحصیلات

سابقه