"> محمدحسین قاسمی – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره محمدحسین قاسمی

  • مدرک تحصیلی دکترا
  • سن 23 - 27 سال
  • جنسیت مذکر

مهارت ها

تحصیلات

سابقه