"> محمدرضا رحیمی – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره محمدرضا رحیمی

  • مدرک تحصیلی کارشناسی
  • سن 23 - 27 سال
  • جنسیت مذکر

توضیحات

توضیحات کامل در رزومه

مهارت ها

تحصیلات

سابقه

تخصص

تهیه صورت های مالی و سایر گزارشات حسابداری