"> محمدرضا وحیدپور – متخصصین حوزه دارو کشور

درباره محمدرضا وحیدپور

تحصیلات

  • ۸۶_۹۱
    آزاد_میبد

    کارشناسی

    رشته فناوری اطلاعات (شبکه) استان یزد

تخصص

Voip
Elastix
Cisco Collaboration
Microsoft Exchange
Microsoft Solution
Mikrotik Devices